Luật Dân sự năm 2015 quy định về quyền thay đổi tên cá nhân và cần làm nhiều thủ tục.

Luật sư Đặng Anh Đức – Giám đốc Công ty Luật TNHH Đặng và Cộng sự – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định tại Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2015 về quyền thay đổi tên thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó.

Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt.

Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con; Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình; Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;


Để thay đổi tên khai sinh cho con cần thực hiện 1 số thủ tục được quy định trong bộ Luật Dân sự năm 2015

Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính; Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó và việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Như vậy, có thể thực hiện thủ tục thay đổi tên cho con khi có một trong các căn cứ theo quy định nêu trên. Trường hợp không đưa ra được lý do thay đổi thì cơ quan có thẩm quyền không có căn cứ để thực hiện việc thay đổi tên cho con.

Ngoài ra, Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch quy định về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch cũng nêu rõ, việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó…

Về thủ tục đăng ký thay đổi chữ đệm, tên, theo quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch về thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch như sau: Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc…

Như vậy, khi làm thủ tục đăng ký thay đổi tên cho con phải nộp tờ khai (theo mẫu), bản chính Giấy khai sinh của con bạn, bản chính Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch và các giấy tờ chứng minh lý do bạn muốn thay đổi tên cho con tại UBND cấp xã nơi bạn đã đăng kí khai sinh trước đây cho con. Sau khi tiếp nhận đầy đủ các giấy tờ theo quy định, UBND cấp xã sẽ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Gia đình Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *