Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động.

Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

Trong thời điểm hiện nay, rất nhiều Nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam để đầu tư, kinh doanh do vậy nhu cầu về sử dụng lao động bản địa là rất lớn.

Đây là cơ hội cũng như thách thức cho Người lao động, đồng nghĩa với đó là những tranh chấp về lao động sẽ ngày một nhiều và phức tạp hơn.

Để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Người lao động, nhiều định chế đã được luật định để Người lao động có thể tiếp cận và nhận được sự tư vấn, hỗ trợ pháp lý khi xảy ra tranh chấp với Người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, khi vụ việc tranh chấp xảy ra thì sự tham gia của Luật sư là một trong những yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ quyền lợi của các bên đương sự.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *